Услуги

Фирмата предлага комплексно митническо обслужване, включващо:

  • Изготвяне на митнически документи за всички митнически режими (внос, износ, складиране, реекспорт, транзит, употреба за специфични цели, усъвършенстване)
  • Митническо агентиране и посредничество
  • Извършваме пряко митническо представителство. Поддържайки тесни професионални отношения с митническите служби и коректно изготвените документи, успяваме бързо и ефективно да извършим митническите формалности
  • Предлагаме обезпечение с обща гаранция при режим транзит

Посредничеството за контакт с водещи агенции в страната може да помогне на нашите клиенти и партньори за оптимално планиране, организиране и контролиране на товарите им по суша, въздух и вода, което им спестява не само време, но и средства.