За нас

Фирмата е основана през 1998 година като ЕТ. Единственият предмет на дейност е оформяне на митнически документи. В стремежа си за пълноценно и бързо обслужване на нашите клиенти много скоро се наложи необходимостта от комплексно митническо обслужване, което включва митнически формалности, митническо представителство и консултации. Фирмата притежава постоянно Разрешение за митнически агент № 195-2/08.02.2001г., както и сертификат за обща гаранция за режим транзит.

Детайлното познаване на законовите разпоредби, натрупаните знания и опит, както професионализма и качеството на услугите, непрекъснато развиваха фирмата и тя премина в ООД. Дружеството изгражда партньорска мрежа в цялата страна, работи с квалифицирани и компетентни специалисти. Тези взаимоотношения водят до предлагане на допълнителни услуги като посредничество при организиране на транспорт, корабно агентиране и други. С адаптирането на компанията в променящата се среда през 2009 година фирмата започна да се занимава и с търговска дейност. Основният предмет на тази дейност е осигуряване на суровини за различни отрасли на промишлеността. Приоритет в търговската дейност има предлагането на индустриална сол - на таблетки и фина, химически чиста сол, сол за хранително-вкусовата промишленост, натриев хидрогенкарбонат. Фирмата разполага със собствени тежкотоварни автомобили, което дава възможност за бърза доставка на суровините от ЕС и поддържане на оптимална пазарна цена.